“கல்விக்கு கைகொடுப்போம்” ஆவண விபரண சித்திரம் உங்கள் பார்வைக்கு

இலண்டன் மாநகரில் 22/06/2019 அன்று விமரிசையாக நடைபெற்ற FEED அமைப்பின் ஆண்டுவிழாவில் பலரது மனதில் இடம்பிடித்த FEED அமைப்பின் “கல்விக்கு கைகொடுப்போம்” ஆவண விபரண சித்திரம் உங்கள் பார்வைக்கு……
-FEED ஆவணக்குழு-

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *