பொருளாதார நெருக்கடிகளை எதிர்நோக்கிய குடும்பங்களில் பல்கலைகழகத்திற்கு தெரிவாகி கல்வியை மேற்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கும் திட்டம் 2019. முக்கிய குறிப்பு: செப்ரம்பர் 6 ம் திகதிக்கு பின் வரும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்

முக்கிய குறிப்பு: செப்ரம்பர் 6 ம் திகதிக்கு பின் வரும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *