திருகோணமலை, மொரவேவ, நொச்சிக்குளம் பிரதேசத்தில் முன்பள்ளி மற்றும் மாலைநேர வகுப்புகள் FEED அமைப்பினால் ஆரம்பம்

திருகோணமலை மாவட்டத்தில், அரச ஆதரவுடன் குடியேற்றப்பட்டசிங்கள மக்களைப் பெரும்பான்மையாகக் கொண்டிருக்கக்கூடியவகையில் உருவாக்கப்பட்ட நாடாளுமன்றத் தொகுதியானசேருவிலைத் தொகுதியில் அமைந்துள்ள முதலிக்குளம் (மொரவேவ)பிரதேச செயலகப் பிரிவில் அமைந்துள்ள கிராமம்நொச்சிக்குளமாகும். முப்பது

Read more

feed அமைப்பின் அனுசரணையுடன் இயங்குகின்ற தட்டான்குளம் மாலைநேர வகுப்பின் ஆண்டு 5 ற்கான புலமைப்பரீட்சை முடிவுகள்

feed அமைப்பின் அனுசரணையுடன் இயங்குகின்ற தட்டான்குளம் மாலைநேர வகுப்பின் ஆண்டு 5 ற்கான புலமைப்பரீட்சை முடிவுகள் R. தர்சினி            

Read more